Accessory: ຄິ້ວໄຟທ້າຍໂຄຣມຽມ (HILUX REVO)

Type: accessorie
Accessories name: ຄິ້ວໄຟທ້າຍໂຄຣມຽມ (HILUX REVO)
Accessories part number: PC4050K005
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Hilux Revo Single Cab Hilux Revo Smart Cab Hilux Revo 4WD Manual Transmission Hilux Revo Prerunner RWD Manual Transmission Hilux Revo Prerunner RWD Automatic Transmission Hilux Revo Hi 4WD Manual Transmission Hilux Revo Hi 4WD Automatic Transmission Hilux Revo Adventure Hi 4WD Automatic Transmission
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/lo/contact-us/online-enquiry
Description label: ລາຍລະອຽດ
ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງອອກແບບມາເພື່ອປະ​ສົມ​ປະ​ສານກັບໄຟຫຼັງຢ່າງກົມກືນໃນຂະນະທີ່ເສີມສະໄຕລ໌ຂອງລົດ Hilux Revo ຂອງທ່ານ. ມັນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອການໃຊ້ງານທີ່ທົນນານ. ນອກນັ້ນມັນຍັງຕິດໃສ່ງ່າຍດ້ວຍເທບກາວ 3M ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຈາະເຂົ້າໃນລຳຕົວຂອງລົດເລີຍ.
Color option label:
Colors: