Accessory: ຄິ້ວຕົກແຕ່ງໄຟເບຣກທີສາມໂຄ​ຣ​ມຽມ

Type: accessorie
Accessories name: ຄິ້ວຕົກແຕ່ງໄຟເບຣກທີສາມໂຄ​ຣ​ມຽມ
Accessories part number: PC4060K009
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Hilux Revo Single Cab Hilux Revo Smart Cab Hilux Revo 4WD Manual Transmission Hilux Revo Prerunner RWD Manual Transmission Hilux Revo Prerunner RWD Automatic Transmission Hilux Revo Hi 4WD Manual Transmission Hilux Revo Hi 4WD Automatic Transmission Hilux Revo Adventure Hi 4WD Automatic Transmission
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/lo/contact-us/online-enquiry
Description label: ລາຍລະອຽດ
ດ້ວຍຮູບຮ່າງພາຍນອກທີ່ສົດໃສ ແລະ ໜ້າດຶງດູດໃຈຂອງມັນ, ຄິ້ວຕົກແຕ່ງໂຄຣມຽມນີ້ແນ່ນອນຈະສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ຢູ່ຕາມຫລັງທ່ານ. ມັນເຮັດດ້ວຍ​ວັດສະດຸຄຸນນະພາບສູງທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາສຳລັບຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ງ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ.
Color option label:
Colors: