Accessory: ເຄື່ອງບັນທຶກວິດີໂອດິຈິຕອນດ້ານໜ້າ ແລະ ຫຼັງ (FORTUNER)

Type: accessorie
Accessories name: ເຄື່ອງບັນທຶກວິດີໂອດິຈິຕອນດ້ານໜ້າ ແລະ ຫຼັງ (FORTUNER)
Accessories part number: PC6A30K005
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Fortuner Hi+ Fortuner Standard
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/en/contact-us/online-enquiry
Description label: Description

ເພີ່ມລະດັບການປ້ອງກັນອີກຊັ້ນໄປຍັງລົດ Fortuner ຂອງທ່ານດ້ວຍ DVR ເຊິ່ງຖ່າຍພາບ ແລະ ປ້ອງກັນເຫດການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຂະໂມຍ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໜ້າທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດ QHD ຂະນະທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັງມີຄວາມຄົມຊັດ HD ແບບເຕັມໜ້າຈໍ. DVR ຈະເລີ່ມການບັນທຶກອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງຕາມລະດັບ G-Sensor ທີ່ຕັ້ງລ່ວງໜ້າໃນກໍລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດ.

DVR ບໍ່ມີແບັດເຕີຣີພາຍໃນ ແລະ ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີຂອງລົດ. ຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນ SD 32 GB ທີ່ມີທາງເລືອກເພື່ອອັບເກຣດມັນເປັນ 128 GB.
Color option label:
Colors: