Accessory: ເຄື່ອງບັນທຶກວິດີໂອດິຈິຕອນດ້ານໜ້າ ແລະ ຫຼັງ (HILUX REVO)

Type: accessorie
Accessories name: ເຄື່ອງບັນທຶກວິດີໂອດິຈິຕອນດ້ານໜ້າ ແລະ ຫຼັງ (HILUX REVO)
Accessories part number: GEN2 [PC6A31200D], GEN3 [PC6A30K00R ]
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Hilux Revo Single Cab Hilux Revo Smart Cab Hilux Revo 4WD Manual Transmission Hilux Revo Prerunner RWD Manual Transmission Hilux Revo Prerunner RWD Automatic Transmission Hilux Revo Hi 4WD Manual Transmission Hilux Revo Hi 4WD Automatic Transmission Hilux Revo Adventure Hi 4WD Automatic Transmission
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/en/contact-us/online-enquiry
Description label: ລາຍລະອຽດ
ເພີ່ມລະດັບການປ້ອງກັນອີກຊັ້ນໄປຍັງ Hilux Revo ຂອງທ່ານດ້ວຍ DVR ເຊິ່ງຖ່າຍພາບ ແລະ ປ້ອງກັນເຫດການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຂະໂມຍ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໜ້າທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດ QHD ຂະນະທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັງມີຄວາມຄົມຊັດ HD ແບບເຕັມໜ້າຈໍ. DVR ຈະເລີ່ມການບັນທຶກອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງຕາມລະດັບ G-Sensor ທີ່ຕັ້ງລ່ວງໜ້າໃນກໍລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດ. DVR ບໍ່ມີແບັດເຕີຣີພາຍໃນ ແລະ ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີຂອງລົດ. ຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນ SD 32 GB ທີ່ມີທາງເລືອກເພື່ອອັບເກຣດມັນເປັນ 128 GB.
Color option label:
Colors: