Accessory: ຕົວຊ່ວຍຍົກຝາກະໂປງລົດ (FORTUNER)

Type: accessorie
Accessories name: ຕົວຊ່ວຍຍົກຝາກະໂປງລົດ (FORTUNER)
Accessories part number: PC4A10K001
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Fortuner Standard Fortuner Hi+
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/lo/contact-us/online-enquiry
Description label: ລາຍລະອຽດ
ອອກແບບມາເພື່ອແທນຕົວຄ້ຳກະໂປງລົດທຳມະດາ, ຕົວຊ່ວຍຍົກຝາກະໂປງລົດຊ່ວຍຫລຸດນ້ຳໜັກ ຝາກະໂປງຫ້ອງເຄື່ອງສູງເຖິງ 50%. ຕິດຕັ້ງງ່າຍ ແລະ ສະດວກໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຈາະຮູ.
Color option label:
Colors: