Accessory: ແຜງບັງແດດຂ້າງ (FORTUNER)

Type: accessorie
Accessories name: ແຜງບັງແດດຂ້າງ (FORTUNER)
Accessories part number: PC1620K00H
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Fortuner Standard Fortuner Hi+
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/lo/contact-us/online-enquiry
Description label: ລາຍລະອຽດ
ແຜງບັງແດດຂ້າງທີ່ພໍດີໃຫ້ທ່ານເອົາປ່ອງ​ຢ້ຽມລົງໄດ້ໃນທຸກໆສະພາບອາກາດ. ການອອກແບບທີ່ເປັນແອໂຣໄດນາມິກ, ລຽບງ່າຍແຕ່ທັນສະໄໝບໍ່ໃຫ້ອົງປະກອບເຂົ້າມາໃນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນສຽງ, ເຮັດໃຫ້ປະສົບການຂອງການຂັບຂີ່ສະບາຍຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນຍັງເຄືອບດ້ວຍສີດຳເຂັ້ມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວບັງແດດ, ປ້ອງກັນແສງຕາເວັນເຂົ້າຫາດວງຕາຂອງທ່ານຂະນະຂັບຂີ່ລົດ.
Color option label:
Colors: