Accessory: ແຜງບັງແດດຂ້າງ (HILUX REVO)

Type: accessorie
Accessories name: ແຜງບັງແດດຂ້າງ (HILUX REVO)
Accessories part number: PC1620K003
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Hilux Revo Single Cab Hilux Revo Smart Cab Hilux Revo 4WD Manual Transmission Hilux Revo Prerunner RWD Manual Transmission Hilux Revo Prerunner RWD Automatic Transmission Hilux Revo Hi 4WD Manual Transmission Hilux Revo Hi 4WD Automatic Transmission Hilux Revo Adventure Hi 4WD Automatic Transmission
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/lo/contact-us/online-enquiry
Description label: ລາຍລະອຽດ
ແຜງບັງແດດຂ້າງທີ່ພໍດີໃຫ້ທ່ານເອົາປ່ອງ​ຢ້ຽມລົງໄດ້ໃນທຸກໆສະພາບອາກາດ. ການອອກແບບທີ່ເປັນແອໂຣໄດນາມິກ ແລະ ທີ່ໜ້າດຶງດູດຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ອົງປະກອບເຂົ້າມາໃນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນສຽງ, ເຮັດໃຫ້ປະສົບການຂອງການຂັບຂີ່ສະບາຍຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນຍັງເຄືອບດ້ວຍສີດຳເຂັ້ມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວບັງແດດ, ປ້ອງກັນແສງຕາເວັນເຂົ້າຫາດວງຕາຂອງທ່ານຂະນະຂັບຂີ່ລົດ.
Color option label:
Colors: