Accessory: ແຜງໃຕ້ກັນຊົນໜ້າສີເງິນ (FORTUNER)

Type: accessorie
Accessories name: ແຜງໃຕ້ກັນຊົນໜ້າສີເງິນ (FORTUNER)
Accessories part number: PC1540K016
Price:
Price disclaimer:
Available in label: ນຳໃຊ້ສຳລັບ
Applicable to all models?: false
Applicable to all models Text:
Model selector: Fortuner Standard Fortuner Hi+
CTA label: ຕິດຕໍ່ຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ
CTA link: /content/toyota-v1-la/lo/contact-us/online-enquiry
Description label: ລາຍລະອຽດ
ສ້າງໂດຍການອັດແບບສູນອາກາດ, ແຜງໃຕ້ກັນຊົນໜ້າທີ່ທັນສະໄໝປັບໄດ້ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກະທົບ. ມັນໄດ້ຜ່ານການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ການທົດສອບຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມທົນທານຂອງມັນໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳທີ່ສຸດຄື -30°C. ນອກຈາກນັ້ນການທາສີທີ່ທົນຕໍ່ການຂຸອອກຂອງມັນຮັບປະກັນວ່າສີຈະບໍ່ຂຸອອກ. ກະ​ລຸ​ນາ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່ມັນບໍ່​ສາ​ມາດຖືກຕິດຕັ້ງພ້ອມກັບກອບປ້າຍທະບຽນລົດ.
Color option label:
Colors: